Uitgeverij Schors

 

Manuscripten

Het indienen van manuscripten
Om de redactionele en administratieve verwerking van toegestuurde manuscripten in goede banen te leiden, verzoeken wij u de hieronder genoemde richtlijnen te volgen:

 1. Wij nemen uitsluitend volledig uitgewerkte manuscripten in behandeling
 2. Druk het manuscript af op A4-papier, met regelafstand anderhalf, Times New Roman, corpsgrootte 12
 3. Wij streven ernaar een manuscript zo spoedig mogelijk na ontvangst te behandelen. In drukke perioden duurt dat ongeveer vier weken
 4. Stuur nooit unieke documenten (of foto's), maar altijd een afdruk of een kopie
 5. Wij sturen manuscripten alleen retour als u een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenveloppe meezendt. Wij houden hiervan geen archief!
 6. Stuur uw manuscript alleen op als u ervan overtuigd bent dat het voldoende raakvlakken heeft met ons fonds. Het dient aanbeveling hiervoor onze site te bestuderen
 7. Manuscripten die per e-mail worden aangeboden worden NIET in behandeling genomen
 8. Aangetekend aan ons verzonden manuscripten worden NIET geaccepteerd
 9. Wij danken u hartelijk voor de te nemen moeite en zien uw manuscripten met belangstelling tegemoet.
 10. Toezending van manuscripten aan Uitgeverij Schors is geheel voor risico van de afzender. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele kwijtraken van aan ons gestuurde documenten en/of ander materiaal van welke aard dan ook.
   

Uitgeverij Schors  - Postbus 15624 - 1001 NC Amsterdam