»   Home   »   Bestellen   »   Bestellen - Particulier

Bestellen particulier

Bestellen? Dat kan bij elk artikel via de knop 'Bestel'.
Volg daarna de instructies in de 'Winkelwagen' (selecteer icoontje of winkelwagenbedrag).


Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling (iDEAL). Na ontvangst van uw betaling op IBAN NL03 RABO 0126 8772 62 met BIC RABONL2U - ten name van Uitgeverij Schors te Amsterdam - wordt uw bestelling verzonden naar het door u opgegeven adres.

Verzendkosten
Voor aflevering binnen Nederland wordt per bestelling EUR 1,95 in rekening gebracht.
Voor aflevering binnen BelgiŽ en Duitsland zijn de verzendkosten EUR 5,00 voor een exemplaar en EUR 7,50 bij twee of meer exemplaren.
Tot onze spijt kunnen wij geen bestellingen buiten Nederland, BelgiŽ en Duitsland verzorgen.

Bestelling retourneren
U heeft het recht het bestelde artikel binnen veertien (14) werkdagen zonder opgaaf van redenen aan Uitgeverij Schors te retourneren (vergezeld van de originele factuur en in een deugdelijke verpakking). Na ontvangst door Uitgeverij Schors van het geretourneerde artikel wordt de verkoopovereenkomst daardoor ontbonden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het artikel onbeschadigd is. Voor kaartspelen geldt verder dat de kaartspelen ongeopend, dus nog in cellofaan verpakt, dienen te zijn De door Uitgeverij Schors reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald (indien van toepassing), maar niet eerder dan dat het geretourneerde artikel door Uitgeverij Schors is ontvangen. De kosten en het risico van terugzending zijn voor rekening van de afzender. Computerprogramma's en cd's kunnen nooit worden geretourneerd.

Retourzendingen kunnen UITSLUITEND worden verzonden naar Uitgeverij Schors, Postbus 15624, 1001 NC Amsterdam (NL).†
Andere retourprocedures zijn niet mogelijk.

Let op: digitale producten kunnen niet worden geretourneerd.

Garantie
Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan Uitgeverij Schors te melden. Indien is aangetoond dat de door u bestelde artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uitgeverij Schors de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan (vergezeld van de originele factuur en in een deugdelijke verpakking) te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs vermeerderd met de door u betaalde kosten van verzending daarvan te restitueren. Als u een artikel buiten de gestelde voorwaarden terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen en kunnen wij besluiten om toekomstige bestellingen niet meer in behandeling te nemen en verdere afhandeling uit handen te geven. Neemt u in geval van twijfel eerst contact op.

Levering
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde titels kan uw bestelling binnen drie werkdagen worden afgeleverd op adressen binnen Nederland. Indien een of meer van de door u bestelde artikelen niet voorradig is, informeren wij u daarover. Nalevering volgt na verschijning van het artikel. Indien een titel binnen drie maanden na betaling niet (her)verschenen is, zal Uitgeverij Schors na verzoek daartoe het reeds vooruit ontvangen bedrag retourneren.

Disclaimer
Alle gegevens van de in deze site opgenomen boeken en artikelen (uitvoering, prijs, verschijningsdatum enz.) zijn vermeld onder voorbehoud. De in deze site afgebeelde omslagen van boeken of afbeeldingen van artikelen kunnen afwijken van de definitieve versie. Tussentijdse wijzigingen, correcties en/of onjuistheden zijn voorbehouden.

Algemene voorwaarden
Op al onze handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en zullen u op eerste verzoek door ons worden toegezonden. Indien bij door ons gesloten overeenkomsten meer partijen gebruik maken van algemene voorwaarden, zullen onze voorwaarden prevaleren. Wij accepteren geen algemene voorwaarden van andere partijen. Uitgeverij Schors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34319730.

Onze uitgaven zijn tevens verkrijgbaar via de erkende boekhandel of geregistreerde detaillist.

Menu openen
€ 0,00
 
0