Algemene informatie boekhandel

De onderstaande informatie is uitsluitend bestemd voor de boekhandel of detaillist in Nederland en Vlaanderen

Leveringsvoorwaarden


  • alle in deze site opgenomen boeken en artikelen liggen, tenzij anders vermeld, integraal bij het CB Logistics (voorheen Centraal Boekhuis) te Culemborg


  • levering geschiedt uitsluitend aan de erkende boekhandel of aan de geregistreerde detaillist (detaillisten: publieks toegankelijke verkoopruimte vereist)
  • bij levering aan boekhandels en/of instanties die niet zijn aangesloten bij de Vervoerscentrale worden verzendkosten in rekening gebracht


  • alle gegevens van de in deze site opgenomen boeken en artikelen (uitvoering, prijs, verschijningsdatum enz.) zijn vermeld onder voorbehoud


  • de in deze site afgebeelde omslagen van boeken of afbeeldingen van artikelen kunnen afwijken van de definitieve versie


  • in Nederland geldt een Vaste Boekenprijs, d.w.z. dat boeken niet voor een andere dan de door de uitgever vastgestelde particuliere verkoopprijs incl. BTW mogen worden verkocht Bent u niet aangesloten bij CB Logistics?
Ga naar 'Bestellen' op de homepage of kom langs

.
U kunt uw bestelling ook rechtstreeks bij ons plaatsen via de website en desgewenst komen afhalen in Amsterdam (op afspraak). Pinnen is mogelijk!


Algemene voorwaarden


Op al onze handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en zullen u op eerste verzoek door ons worden toegezonden. Indien bij door ons gesloten overeenkomsten meer partijen gebruik maken van algemene voorwaarden, zullen onze voorwaarden prevaleren. Wij accepteren geen algemene voorwaarden van andere partijen. Uitgeverij Schors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34319730.

Verkoop & distributieVerkoop en distributie in Nederland: CB Logistics
Postbus 125, 4100 AC Culemborg
telefoon: +31(0)345475911
www.cblogistics.nl

Verkoop in Vlaanderen: Via CB Logistics of Boekenbank.be

Verantwoording
De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die eventueel uit eigenmachtige toepassing van de in deze site opgenomen informatie voortkomt. Tussentijdse wijzigingen, correcties en/of onjuistheden zijn voorbehouden.

Menu openen
€ 0,00
 
0