Het indienen van manuscripten
Om de redactionele en administratieve verwerking van toegestuurde manuscripten in goede banen te leiden, verzoeken wij u de hieronder genoemde richtlijnen te volgen:

  1. Wij nemen uitsluitend volledig uitgewerkte manuscripten in behandeling.
  2. Druk het manuscript af op A4-papier, met regelafstand anderhalf, Times New Roman, corpsgrootte 12.
  3. Wij streven ernaar een manuscript zo spoedig mogelijk na ontvangst te behandelen. In drukke perioden duurt dat ongeveer vier weken. Wij adviseren u ons geen manuscripten toe te sturen tijdens feestdagen, teneinde zoekraken ervan te voorkomen.
  4. Stuur nooit unieke documenten (of foto's), maar altijd een afdruk of een kopie.
  5. Wij sturen manuscripten alleen retour als u een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenveloppe meezendt. Wij houden geen archief van manuscripten die zonder retourenveloppe door ons worden ontvangen (deze worden vernietigd)!
  6. Stuur uw manuscript alleen op als u ervan overtuigd bent dat het voldoende raakvlakken heeft met ons fonds. Het dient aanbeveling hiervoor onze website te bestuderen. Bij twijfel kunt u vooraf telefonisch contact opnemen. Indien onsinziens een manuscript onvoldoende aansluiting heeft met ons fonds, behouden wij ons het recht voor NIET te reageren op aangeboden manuscripten (de afzender ontvangt dan geen bericht van ons). Hierover wordt niet verder door ons gecommuniceerd.
  7. Toezending van manuscripten aan Uitgeverij Schors is geheel voor risico van de afzender. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele kwijtraken van aan ons gestuurde manuscripten, documenten en/of ander materiaal van welke aard dan ook.
  8. Manuscripten die per e-mail worden aangeboden worden NIET in behandeling genomen.
  9. Aangetekend aan ons verzonden manuscripten worden NIET geaccepteerd.
  10. Wij danken u hartelijk voor de te nemen moeite en zien uw manuscripten met belangstelling tegemoet. 

Uitgeverij Schors - Postbus 15624 - 1001 NC Amsterdam

Menu openen
€ 0,00
 
0