Bestelling retourneren
Particulier bestelde artikelen kunnen binnen veertien (14) werkdagen zonder opgaaf van redenen aan Uitgeverij Schors worden geretourneerd. Zakelijke relaties wordt verzocht vooraf via email contact op te nemen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het artikel onbeschadigd is. Voor kaartspelen geldt dat de kaartspelen ongeopend, dus nog in cellofaan verpakt, dienen te zijn. Het aankoopbedrag wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetaald, maar niet eerder dan dat het geretourneerde artikel door Uitgeverij Schors is ontvangen. Kosten en risico van terugzending zijn voor rekening van de afzender.

Retourzendingen kunnen UITSLUITEND worden verzonden naar Uitgeverij Schors, Postbus 15624, 1001 NC Amsterdam (NL).

Garantie
Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan Uitgeverij Schors te worden gemeld. Indien is aangetoond dat de bestelde artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uitgeverij Schors de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel het aankoopbedrag vermeerderd met de verzendkosten terug te betalen. Als een artikel buiten de gestelde voorwaarden wordt geretourneerd dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen. Neem in geval van twijfel eerst contact op.

Disclaimer
Alle gegevens van de in deze site opgenomen boeken en artikelen (uitvoering, prijs, verschijningsdatum enz.) zijn vermeld onder voorbehoud. De in deze site afgebeelde omslagen van boeken of afbeeldingen van artikelen kunnen afwijken van de definitieve versie. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. Tussentijdse wijzigingen, correcties en/of onjuistheden zijn voorbehouden.

Algemene voorwaarden
Op al onze handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en zullen u op eerste verzoek door ons worden toegezonden. Indien bij door ons gesloten overeenkomsten meer partijen gebruik maken van algemene voorwaarden, zullen onze voorwaarden prevaleren. Wij accepteren geen algemene voorwaarden van andere partijen. Uitgeverij Schors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34319730.

Menu openen
€ 0,00
 
0